Jaszzx » Specials » Psyche

Psychische Aandoeningen (ook wel Psychische Stoornissen)

Ziekelijke stoornissen van het denken, voelen, willen, oordelen en/of doelgericht handelen die worden gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Afwijkend van wat in de betreffende cultuur als normaal wordt ervaren. Dit kunnen plotselinge (= acute), aanhoudende (= chronische) of steeds terugkerende (= recidiverende) storende en/of bedreigende gevoelens, gedachten en/of gedragingen zijn. Psychische aandoeningen komen steeds hoger op de lijst van ziektes. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in het jaar 2020 depressie, na de hart- en vaatziekten, ziekte nummer twee zal zijn. Om die reden wordt een grootschalig, wereldwijd onderzoek gehouden naar psychische aandoeningen, waarbij meer dan honderdduizend mensen worden ondervraagd naar hun psychische toestand.

In Nederland wordt het onderzoek naar gezondheid en kwaliteit van leven uitgevoerd door het Trimbos-instituut (Nemesis-onderzoek = Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) en de Rijksuniversiteit Groningen.
Eerdere resultaten van het Nemesisonderzoek hebben al aangetoond dat in Nederland ongeveer een kwart van de bevolking regelmatig, voor kortere of langere duur, gebukt gaat onder psychische klachten.
In het onderzoeksjaar 1998 bleek 7,6% last te hebben van stemmingsproblemen (met name depressie), 12,4% had angstproblemen (vooral fobieën), 8,9% had problemen met alcohol of drugs, 0,4 % had een eetprobleem (anorexia of bulemia) en 0,2% leed aan schizofrenie (bron: www.iva.nl).

Onderscheiden worden psychische aandoeningen die:

  1. niet of onvoldoende zelfstandig kunnen worden beheerst en/of aangepast
  2. matig tot zeer ernstig lijden kunnen veroorzaken bij de patiënt zelf en/of mensen uit diens omgeving
  3. het dagelijkse functioneren in de privé en/of werksfeer matig tot zeer ernstig verstoren.
(bron: www.consumed.nl)

Psychische aandoeningen, acceptatie

Het probleem van psychische aandoeningen is vaak de angst en schaamte voor dergelijke aandoeningen. Nog niet zo lang geleden, werden patiënten met ernstige psychische aandoeningen voor `gek`, `geestesziek` of `gestoord` versleten. Door de moderne inzichten in de werking van de hersenen weet men nu dat het in feite om centrale zenuw-aandoeningen gaat, die vaak goed kunnen worden behandeld of genezen.

Cijfers (bron: www.psychowijzer.nl)

Depressie

1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen heeft minstens eenmaal in het leven een depressie. Ook 3 tot 8% van de 12- tot 18-jarigen heeft er last van. 2 tot 3% procent van de ouderen heeft een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 tot 20% van de oudere mensen, heeft een lichte vorm van depressie.

Eetstoornissen

Per jaar hebben meer dan 30.000 vrouwen tussen de 15 en 29 jaar een eetstoornis. Elk jaar komen er ongeveer 1200 nieuwe mensen met anorexia en 1800 mensen met boulimia bij.

Angststoornissen

Bijna 20% van alle Nederlanders heeft in zijn of haar leven ooit last van een angststoornis. Dit is 1 op de 5 mensen!

Rouw

Elk jaar sterven ongeveer 140.000 mensen. Het aantal nabestaanden is een veelvoud hiervan. Ongeveer 1 op de 5 nabestaanden heeft problemen met de aanpassing aan het verlies.

Dwang

Ongeveer 2% van de bevolking heeft last van dwangstoornissen, waarvan ongeveer net zoveel mannen als vrouwen.

Dementie

In Nederland hebben ongeveer 250.000 mensen een vorm van dementie. Van alle mensen boven de 65 jaar heeft 6 % dementie.

Stress

12 van de 100 bezoeken aan de huisarts hebben te maken met stressklachten. Geschat wordt dat 10.000 mensen per jaar vanwege stress en overbelasting in de WAO terecht komen.

Schizofrenie

Ruim 130.000 mensen krijgen in hun leven de ziekte schizofrenie.
Gokverslaving
Het aantal probleemgokkers wordt geschat op 70.000.

Manisch-depressieve stoornis

1 tot 2% van de Nederlandse bevolking lijdt aan een manisch-depressieve stoornis. Dit zijn meer dan 150.000 mensen. Mannen en vrouwen hebben er even vaak last van.

Posttraumatische stress-stoornisJaarlijks worden naar schatting anderhalf miljoen mensen slachtoffer van geweld of bedreiging. Van alle mensen die slachtoffer zijn van deze of andere schokkende gebeurtenissen ontwikkelt ongeveer 20% een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Postpartum depressie

Ongeveer 10% van de jonge moeders krijgt na de bevallig in meer of mindere mate een depressie. Dat zijn in Nederland per jaar zo'n 20.000 van de 200.000 jonge moeders.

Borderline

In Nederland hebben 150.000 tot 200.0000 mensen een borderline stoornis. De diagnose wordt drie tot viermaal vaker gesteld bij vrouwen dan bij mannen.

ADHD

Zeker 3 op de 100 kinderen in Nederland hebben last van ADHD, waarvan 1 ernstig. Dit zijn zo'n 40.000 kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Ongeveer 30 tot 60% houdt klachten als volwassene.

Persoonlijkheidsstoornissen

Een persoonlijkheidsstoornis uit zich door afwijkend gedrag en emoties. De persoon in kwestie heeft omvangrijke en steeds terugkerende problemen in persoonlijk, beroepsmatig of sociaal functioneren. V…

Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis (APS)

APS wordt gekenmerkt door een buitengewone afhankelijkheid ten opzichte van anderen. Iedereen vindt het wel eens fijn verzorgd te worden of hulp te krijgen bij moeilijke beslissingen. Wanneer iemand a…

Antisociale Persoonlijkheidsstoornis (ASPS)

ASPS wordt gekenmerkt door egocentrisch, impulsief, agressief en soms ook gewelddadig gedrag. Er is geen verantwoordelijkheidsgevoel en ook schuldbesef ontbreekt. De wet wordt regelmatig overtreden en…

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS)

BPS wordt gekenmerkt door uitermate impulsief en gedrag en voortdurend wisselende stemmingen. Sommige mensen zijn wat heftiger in hun reacties dan anderen. Wanneer iemand van de ene seconde op de ande…

Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPS)

OCPS wordt gekenmerkt door een overdreven perfectionisme. Sommige mensen willen hun werk zo perfect mogelijk afleveren en besteden liever wat meer tijd om dit voor elkaar te krijgen. Wanneer iemand st…

Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis (PPS)

PPS wordt gekenmerkt door achterdocht en wantrouwen. Iedereen is wel eens wantrouwig en soms onterecht. Zodra iemand echter structureel achterdochtig is, in elke gebeurtenis iets bedreigends zoekt en…

Schizoïde Persoonlijkheidsstoornis (SPS)

SPS wordt gekenmerkt door afstandelijkheid en een emotieloos voorkomen. Iedereen heeft wel eens de behoefte om alleen te zijn en niet iedereen maakt even gemakkelijk vrienden. Zodra iemand zich echter…

Schizotypische Persoonlijkheidsstoornis (STPS)

STPS wordt gekenmerkt door bizar en vreemd gedrag en excentriek voorkomen. Velen onder ons zijn bijgelovig, hebben een zesde zintuig of afwijkende overtuigingen. Enkelen zijn paranormaal begaafd of be…

Theatrale Persoonlijkheidsstoornis (TPS)

TPS wordt gekenmerkt door drama en overdreven, opvallend gedrag. Sommige mensen zijn interessante, innemende en/of flamboyante persoonlijkheden en staan daardoor automatisch vaak in de belangstelling.…

Vermijdende of Ontwijkende Persoonlijkheidsstoornis (OPS)

OPS wordt gekenmerkt door extreme verlegenheid en buitensporige angst voor afwijzing, vernedering of kritiek. Veel mensen vinden het eng om iemand aan te spreken of voelen zich onzeker in onbekende si…
Gepubliceerd door Jaszzx op 23-08-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.